Nityananda Tirthanath - Nitai Khepa - India
last updated 3rd October August 2012

I belongs to order of Jaganmohan Tarkalankar's order.
in this album my Guru Chatustaya's photos & Gurubari's photos have taken.

Our Parampara's Symbol

KRIPADATRI

kripamoyi

BHABISSAT DRASHTA

SAKSHAT SIDDHANTACHARI BHAIRAV

OUR PARAMESTHI GURUDEV AT IS VERY OLD AGE..........

Srimad Mahadevi Devyamba(famous as the name Suniti Chakrabarty).
My Guru.

Srimad Anandamayi Devyamba(famus as Mrs. Usha Bhatyacharya), my samrajyavisek datri sanskar guru

Sri Paramananda Tirthanath(Famus as Mihir Kiran Bhatyacharya) & Srimad Maya Devyamba.
My Paramguru & Paramgurushakti

Sri Gynananda Tirthanath(Famus as Gyanendranath Tarkaratna) & Srimad Shailaja Devyamba.
My Paraparaguru & Paraparagurushakti

Sri Purnananda Tirthanath(Famus as Jaganmohan Tarkalankar) & Srimad Kali Devyamba.
My Paramesthiguru & Paramesthigurushakti

young age of Paramgurudev

ABHAYADATRI

Paramgurudev at Pakur Kali Bari (Birbhum)

Tomar O Duti Charan bine amar Mon onno kichu r jane na...

after giving Samrajyaviseka Maa is giving her Ashirvad to her adham santan

Sri Avanindranath Thakur had drawn this DHYANSAMMATA CHITRA for our paramgurudev

Sri Baneswar

Maa Chandi

Sri Laxmi Janardan

Thakur er sporser Radhakanto

Sri Sri Radha Ballabh Jiu, Ballabhpur (Srirampur)

on maghi purnima. but radharani obostha kahil.

Sri Sri Radha Shyamsundar Jiu, Khardah

Sri Nandadulal Jiu, Saibana

amar gram er barir maa kali

shyama yantram

amar friend subrotor barir radha shyamsundar

jai radhe shyam

frnd er simhabahini

amar bon er kumari puja


 
 
 
 
 


Search here for individual Sevaks and Deities World-wide.
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z